Ana Sayfa

Hacettepe Üniversitesi, Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi (PEGEM) 24 Nisan 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kuruluş yönetmeliği ile faaliyetlerine başlamıştır. Merkezin amacı Türkiye'de piyasa ekonomisinin ve en önemli piyasa aktörleri olan girişimcilerin yapısını ve sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri üretmektir. Merkez, aynı zamanda kamu kesimindeki kurumların ve bürokratların da piyasa ekonomisi ile bütünleşmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda kamu kurumlarına danışmanlık hizmetleri verilmekte ve kamu personeline yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.

PEGEM, kendi amaç ve hedeflerine uygun diğer kurum ve kuruluşlarla de işbirliği içinde çalışmaktadır. Ortak eğitim programları ve bilimsel toplantılar düzenlemekte, uluslar arası projeler yürütmektedir. Merkezimiz piyasa ekonomisi ve girişimcilik ekseninde yapılması düşünülen her türlü bilimsel işbirliği tekliflerine açıktır.

Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ
Merkez Müdürü

Hacettepe Üniversitesi Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi (PEGEM)
06800 Beytepe Ankara